Pilot a odpovědnost

vrtule
Pojištění pro piloty
ušité na míru

Pojištění odpovědnosti je pojištění, které kryje škody, které způsobíte na cizím letadle.

Příklad: létáte na letadle aeroklubu, které je pojištěné havarijně se spoluúčastí 100 000,-Kč.
Když letadlo poškodíte a škoda bude 80 000,- Kč, tak budete muset zaplatit 80 000,- protože škoda je nižší než spoluúčast. Když budete mít sjednáno pojištění odpovědnosti pilota, pojišťovna zaplatí 72 000,-Kč za vás a vy zaplatíte pouze 8000,-Kč protože jste si sjednal spoluúčast 10%.
Toto pojištění se nevztahuje na vaše vlastní letadla. Ani v případě, že jej vlastní vaše firma.

Pokusím se zde nejprve popsat, jaký je mezi nabízenými pojišťovnami rozdíl, protože pro každého bude vhodné jiné pojištění.

ČSOB Pojišťovna a.s.

+ Jsou pojištěna všechna letadla bez rozdílu imatrikulací. Pokud létáte na letadlech registrovaných třeba na Slovensku, pojištění se vztahuje i na tyto letadla. Možnost připojistit si i náhradu finanční škody způsobené majiteli letadla tím, že nemůže letadlo po dobu opravy půjčovat a přichází o svůj zisk.

+ Možnost volby spoluúčasti 5 nebo 10 %.

+ Jste pojištění v celém světě, včetně  Austrálie a Nového Zélandu.

+ Pokud jste pojištění více let po sobě bez pojistné události, dostanete slevu za bezeškodní průběh. V tomto případě je to nejlevnější možnost, jak se pojistit a zároveň získat největší pojistné krytí na trhu.

 pořád stojí nějaké peníze.

ERGO pojišťovna a.s.

+ Územní platnost na celý svět

+ Cena pojištění

– Při účasti na leteckých vystoupeních se zvyšuje spoluúčast na 50% sjednaného limitu pojistného plnění.

– Při pojištění nad 200 tis. Kč musí mít letadlo havarijní pojištění, jinak se plní jen do limitu 200 000,- Kč

Doporučuji si důkladně přečíst obsah smlouvy, zejména rozsah pojištění.

V případě vašeho zájmu o pojištění odpovědnosti za škody, způsobené na zapůjčeném letadle prosím použijte příslušný kalkulátor. Spoluúčast je 10% pro pojištění poskytované ERGO pojišťovnou a.s., ČSOB pojišťovna a.s. umožňuje volbu spoluúčasti 5% nebo 10% . Pojištění je možné uzavřít nejdéle na 12 měsíců u ERGO pojišťovny také na neurčito.  Poskytovatelem pojištění je ERGO pojišťovna a.s., ČSOB Pojišťovna a.s. dle zvoleného pojistitele. Počátek pojištění pro ČSOB pojišťovnu a.s. a Allianz pojišťovnu možný nejdříve další kalendářní den po připsání platby na účet č. 2400802271/2010 vedený u FIO banky a.s., které slouží jako projevení souhlasu s požadovaným pojištěním, místo podpisu smlouvy. Pojistný certifikát bude vystaven a zaslán po zaplacení na adresu uvedenou v objednávce. Nebude li platba za pojištění připsána na účet č. 2400802271/2010 vedený u FIO banky a.s. do tří pracovních dnů od odeslání objednávky, tak pojištění nevznikne a objednávka bude stornována. Do poznámky pro příjemce platby prosím napište jméno pojištěného pro snazší identifikaci Vaší platby. V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte. Pokud potřebujete pojistit více jak 5 pilotů najednou (například celý aeroklub), tak mi prosím napište, udělám vám samostatnou pojistnou smlouvu. Bude to pro Vás pohodlnější řešení.

Důležité upozornění! Ani jedno pojištění se nevztahuje na piloty balónů.