Pilot a zdraví?

je otázka, kterou časem začne řešit každý pilot.Pojďme se na problematiku podívat podrobněji.


Asi si kladete otázku, proč je tomuto tématu věnována zvláštní stránka? Mám přece běžné pojištění, ve kterém jsem pojištěný pro případ invalidity, trvalých následků, také mám sjednány denní dávky v případě úrazu. V tom případě nastal čas k otevření „výživného čtení“ v podobě pojistných podmínek. Doporučuji si pečlivě prostudovat dvě pasáže. První se jmenuje „rizikové skupiny“ a druhá „výluky z pojištění“. Pro příklad uvádím výtah z  pojistných podmínek jednoho produktu životního pojištění :

Článek 6 – Výluky z úrazových pojištění
1. Ustanovení tohoto článku platí, je-li v pojistné smlouvě sjednáno alespoň jedno z pojištění dle článku 1 odst. 1 písm. a) až c) těchto DPP U.
2. V souladu s ustanovením článku 9 odst. 2 VPP se pro pojištění dle článku 1 odst. 1 písm. a) až c) těchto DPP U ujednávají i následující výluky uvedené v odst. 3 tohoto článku.
3. Pojistitel neposkytne z pojištění pojistné plnění v těchto případech:
a) nastala-li pojistná událost při provozování těchto sportů nebo činností: bungee jumpingu, snowboardingu nebo lyžování mimo vyznačené tratě nebo mimo stanovenou dobu provozu na vyznačených tratích, při letecké nebo lyžařské akrobacii, snowkitingu, landkitingu (apod.), při snowraftingu, raftingu, canyoningu, cliffdivingu, potápění s dýchacím přístrojem, parašutismu, paraglidingu, base jumpingu, speleologii, horolezectví, vysokohorské turistiky (mimo turisticky značené cesty nebo s použitím horolezecké výzbroje), alpinismu a skialpinismu, létání v motorových i bezmotorových letadlech s výjimkou státem licencovaných dopravců, létání v lehkých a ultralehkých letounech, na rogalu, kluzáku, v balónu, vzducholodi a při provozování dalších obdobných extrémních a adrenalinových sportů a činností pojištěným, s výjimkou sportů a povolání uvedených ve 3. rizikové skupině v dokumentu Rizikové skupiny ze dne 1. 3. 2008 pro pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pro případ trvalých následků úrazu a pro případ léčení úrazu (dále jen „Rizikové skupiny ze dne 1. 3. 2008“),
b) došlo-li ke zhoršení následků pojistné události z důvodu vědomého nevyhledání zdravotní péče pojištěným nebo vědomého nerespektování rad a doporučení lékaře,
c) byla-li pojistná událost způsobena mikrobiálními jedy nebo imunotoxickými látkami,
d) byl-li důsledkem pojistné události vznik nebo zhoršení kýl (hernií), bércových vředů, diabetických gangrén, nádorů všeho druhu a původu, vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tíhových váčků a epikondylitid,
e) za infekční nemoci, i když byly přeneseny zraněním,
f) byla-li pojistná událost způsobena přímo nebo nepřímo syndromem získaného selhání imunity (AIDS),
g) za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení následků pojistné události,
h) bylo-li důsledkem pojistné události zhoršení již existující nemoci nebo nastala-li pojistná událost v důsledku nemoci,
i) za infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a epilepsii a za následky pojistné události, ke které v jejich důsledku došlo,
j) jedná-li se o výhřez meziobratlové ploténky, ploténkové páteřní syndromy, reflexní bloky a jiná onemocnění zad (diagnózy M40 až M54 podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí) nevznikne-li úrazem dle smluvní definice,
k) jedná-li se o patologické, únavové, zlomeniny, tj. takové zlomeniny, které vzniknou v důsledku snížení pevnosti kosti a k jejichž vzniku postačuje nižší intenzita působení vnějšího vlivu než u traumatické zlomeniny zdravé kosti (např. v místě osteoporózy, cyst, nádorů, apod.)
l) došlo-li k poškození svalů a šlach a vazů v důsledku přepětí vlastní tělesné síly při zvedání nebo přesouvání břemen,
m) došlo-li k přerušení nebo poškození degenerativně (patologicky) změněných anatomických částí těla nebo orgánů (např. Achillova šlacha, meniskus),
n) jedná-li se o habituální luxaci, tj. opakující se vykloubení kloubu a / nebo jeho části při běžném pohybu, způsobené např. volným kloubním pouzdrem nebo insuficiencí (nedostatečností) kloubních vazů, atrofií kloubní hlavice nebo příliš plochou kloubní jamkou a dalšími vrozenými vadami a poruchami,
o) jedná-li se o duševní poruchu nebo změnu psychického stavu pojištěného, bez ohledu na to, čím byly způsobeny, nedojde-li k organickému poškození centrální nervové soustavy úrazem,
p) nastala-li pojistná událost před tím, než bylo zaplaceno, tzn. na účet pojistitele připsáno, celé běžné pojistné za první pojistné období.

Pokud jste při čtení našli něco podobného, a doposud jste žili v přesvědčení, že jste dobře pojištěni, tak nastal čas se zamyslet, co s tím uděláte ? Nic? Ok, vaše volba. Pokud to chcete napravit, bude mi ctí vám pomoci. Řešil jsem tento „drobný problém“ sám pro sebe a věřím, že mohu pomoci i vám.